Europe Plus

Wyniki

Wynik Teatr o wartości 1

1. Wspólne europejskie sprawozdanie dotyczące kwestionariuszy krajowych

2. Wspólny europejski raport na temat grup fokusowych

 3. Spektakle Warsztatów Teatralnych – występy krajowe

Polska

4. Podręcznik Value Theatre

Irlandia

Włochy

Hiszpania

Wynik 2 – Pole wartości

Materiały oparte na pudełku wartości do realizacji ćwiczeń i gier służących przekazywaniu tych wartości w praktyce szkolnej

Wynik 2 faza testowa